Select language:

Rekrutacja na 1 września 2016r.

 

UE_logo.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DZIECKA 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE RODZICA 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

WZÓR OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU