Select language:

Jak smerfnie być razem- zajęcia integracyjne

 zaj__cia_integracyjne.jpg

 

"Mierząc się z przeszkodą, człowiek poznaje siebie"
(Antoine de Saint-Exupery)

 

 

 

Zajęcia integracyjne to specjalnie skomponowane ćwiczenia, gry i zabawy, aby uczestnicy jednej grupy mogli się poznać, otworzyć i zbliżyć do siebie. Pomaga to nawiązać więź, budować głębsze relacje i zachować spójność grupy pomimo występujących różnic.

Przedszkole i szkoła podstawowa to miejsca, w których poznaje się nowych kolegów i koleżanki, nawiązuje się pierwsze przyjaźnie, wchodzi się w pierwsze konflikty i zatarczki. Pragniemy, aby dzieci przebywając w jednej grupie przez kilka lat szanowały się wzajemnie pomimo różnic jakie dostrzegają, uczyły się rozwiązywać konflikty i żyć w grupie według ustalonych norm i zasad. Ustrukturalizowane zajęcia pozwalają w bezpiecznej atmosferze sprawdzać siebie w nowych sytuacjach jednocześnie kształtując społeczne nawyki.

Zajęcia prowadzone z  wykorzystaniem terapeutycznego oddziaływania bajek, kształtujące system wartości i postawy prospołeczne.