Select language:

Coaching rodzicielski

 coaching_rodzicielski.jpg
"-Czy nie zechciałbyś mi powiedzieć, którędy mam teraz iść?
-To zależy w dużym stopniu od tego, gdzie chcesz dojść - odpowiedział Kot.
-Właściwie to mi wszystko jedno - rzekła Alicja.
-W takim razie obojętne, którędy pójdziesz - odpowiedział Kot z Cheshire."

(Lewis Caroll, „Alicja w krainie czarów”)

 

W odpowiedzi na potrzeby współczesnych rodziców zrodziła się myśl włączenia metody coachingowej do rodzicielstwa. W ten sposób powstała idea coachingu rodzicielskiego, która zyskuje na świecie coraz większą popularność.

Coaching rodzicielski (ang. parent coaching) jest związkiem opartym na współpracy pomiędzy rodzicem a coachem, który ma na celu pomóc klientom osiągnąć ich rodzicielskie cele w sposób, który jest spójny z ich wartościami i jest odpowiedni dla ich rodziny.

Coaching rodzicielski nie jest terapią. To technika pomagająca rodzicom radzić sobie z wyzwaniami rodzicielstwa. Jest to doskonała metoda dla wszystkich, którzy chcą sprawniej, skutecznej i efektywniej działać w życiu, w rodzinie. Mają już konkretny, sprecyzowany cel bądź potrzebują zmian, ale nie do końca wiedzą co i jak zrobić.

Słowo "coaching" pochodzi od angielskiego słowa "coach” – oznaczającego trenera, ale również „powóz” lub „dalekobieżny autobus”.

Coaching jest metodą pracy nad sobą ukierunkowaną na osiągnięcie wyznaczonego celu.

Coaching to najbardziej efektywne narzędzie rozwoju, jest w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb. Coaching jest kreowaniem rzeczywistości a nie reagowaniem na problemy, sytuacje. Coaching metodą Psychologii Zorientowanej na Proces (POP) jest to nowatorskie podejście łączące pracę z klientem na trzech poziomach doświadczania rzeczywistości (poznawczym, emocjonalnym i "duchowym"). Ponadto uwzględnia energię i jakość pochodzącą zarówno z mocnych jak i słabych stron. Pomaga przy tym osiągać kolejne cele zgodne z własną misją i przeznaczeniem a przez to wieść bogatsze i pełniejsze życie.

"Jeśli nie wiesz do jakiego portu zmierzasz, żaden wiatr nie jest dobry" (Senek)

 

Co charakteryzuje coaching:

* partnerska relacja, szacunek i wzajemne zaufanie, empatia, umiejętność słuchania i rozumienia oraz umiejętność motywowania

* interaktywny proces ukierunkowany na działania coachowanego

* pomoc w realizacji jego wizji, celów, pragnień

* koncentracja na miejscu, w jakim klient aktualnie się znajduje oraz na tym, co może on zrobić, aby w przyszłości znaleźć się w miejscu, w którym chce być

 

Zadania coacha:

-wydobywa zasoby, potencjał tkwiące w kliencie

-wspiera w osiągnięciu sukcesów i rezultatów w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym

-prowadzi, motywuje i inspiruje klienta tak, by mógł on dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu

 

Jak działa coaching:

-klienci ustalają konkretne cele

-optymalizują swoje działania

-pogłębiają swoją wiedzę

-zyskują większą świadomość swoich wyborów

-podejmują trafniejsze decyzje

-pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności

-podnoszą jakość swojego życia

 

"To ustawienie żagli, a nie kierunek wiatru, decyduje w którą stronę popłyniesz"
(Jim Rohn)