Select language:

Proces grupowy

 

 smurfy_proces_grupwy.jpg

"Nie możecie usunąć ciemności. Możecie jednak wnieść światło wszędzie, gdzie jest potrzebne."
(Śri Mahavatar Babaj)

 

 

 

Charakterystyka procesu grupowego:

* metoda pracy w kanale świata w nurcie psychologii zorientowanej na proces (POP)

* facylitowane spotkanie na jeden wybrany temat, na który grupa ma konsensus, poruszane zagadnienie dotyczy najczęściej spornych kwestii, nie rzadko trudnych, kontrowersyjnych, budzących konflikty, jednak ważnych społecznie

* celem jest wniesienie i zdobycie więcej świadomości poprzez doświadczenie (nie tylko zrozumienie) obu spolaryzowanych stron

* zadaniem prowadzącego jest uwzględnienie każdego głosu i poznanie obu stron

 

Przykład procesu grupowego na temat "Czy dawać pieniądze żebrakom?" kliknij tutaj.