Select language:

Dyskusja panelowa

 kung_fu_panda2.jpg

 

"Ludzi wyprowadzają z równowagi nie same fakty, lecz sposób, w jaki ludzie je widzą."
(Epiktet)

 

 

 

Dyskusje panelowe mają formę spotkań z udziałem ekspertów, wypowiedzi, dyskusje na ważne współcześnie tematy, poruszające interesujące problemy, dylematy (dotyczące nie tylko kwestii wychowawczo-oświatowych, ale też społecznych, bliskich lokalnie i osobiście)

Podczas takich spotkań rodzice mają możliwość zdobycia wiedzy poprzez zadawanie pytań zaproszonym ekspertom.