Select language:

Gry i zabawy ważne dla rozwoju dziecka, cz.I

W wieku przedszkolnym nasze pociechy szybko rosną. W tym właśnie okresie zaspokojenie potrzeby ruchu jest ogromne. Ćwiczenia i gry ruchowe mają wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i na sferę psychiczną dziecka. Uprawianie gimnastyki, ruchu na świeżym powietrzu zapobiega wielu chorobom, wzmacnia odporność organizmu i pozwala na zachowanie prawidłowej postawy oraz właściwej sylwetki. Wpływa również na kondycję fizyczną i samopoczucie, daje odprężenie. Kultura czynnego wypoczynku zapobiega zaburzeniom nerwowym wśród dzieci. Coraz częściej spotykamy się z opinią, że nasi wychowankowie są nadruchliwi, pobudzeni. A przecież wiek przedszkolny jest nazywany złotym wiekiem motoryczności dzieci. W tym czasie nie można zaniedbać sprawności ruchowej. Jest to bardzo ważne. Od tego zależy prawidłowy rozwój fizyczny naszych pociech. Przedszkolaki z chęcią podejmują działania na rzecz ruchu, ćwicząc i doskonaląc takie elementy, jak: chód, bieg, podskok, wspinanie, pokonywanie przeszkód oraz chwyty i rzuty do celu. Dają możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu a także wykorzystania przez nich posiadanej energii.

Anton Semionowicz Makarenko - znakomity pedagog, uważa że „dobra zabawa jest jak dobra praca. Natomiast zabawa zła, to zła praca”. Swoją myśl argumentuje faktem, iż „każdej zabawie, która jest dobra, towarzyszy wysiłek fizyczny jak i psychiczny". W związku z powyższym możemy stwierdzić, że gry i zabawy  dostarczają dzieciom nowych wrażeń. Wyrabiają silną wolę oraz oddziałują na ich życie emocjonalne. Kształtują intelekt i sprawności psychofizyczne. Wprowadzają nasze pociechy w radosny nastrój oraz dobre samopoczucie. Polepszają stan zdrowia, wzmagając ogólny rozwój. Są działalnością stwarzającą  najlepsze warunki do czynnego wypoczynku. Wyrabiają dodatnie cechy charakteru, w szczególności świadomą dyscyplinę i karność. Dzieci nabywają umiejętność zespołowego współdziałania i współzawodnictwa.

 

Opracowała: mgr Edyta Dufaj

 

 Literatura:

E. Franus, Sprawdziany rozwoju dziecka od urodzenia do szóstego roku życia, Warszawa 1975

A. Kalinowski, Ćwiczę i bawię się z dzieckiem, Warszawa1989

E.A. Arkin, „Współczesne poglądy na zabawę”, w: „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”, red. M. Żebrowska, PWN, Warszawa 1986

W. Sheborn, Ruch rozwijający dla dzieci, Warszawa 1997

K. Wlaźnik, Wychowanie fizyczne w przedszkolu, Warszawa 1972