Select language:

Projekt unijny- przedszkole

logo_UNIA.jpg 

"Mały Technik” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Z radością informujemy, że Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ” Anna Mazur w Busku-Zdroju realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Mały Technik”.

 

Projekt realizowany jest w Przedszkolu Niepublicznym „Smerfuś” w Busku-Zdroju w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

 

Celem głównym Projektu jest wyższy poziom upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Busko-Zdrój poprzez stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci/14ch w wieku od 2,5 do 4 lat oraz objęcie ofertą dodatkowych zajęć edukacyjnych 164 dzieci/98ch.

  

Grupę docelową Projektu stanowi 164 dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujące na terenie gminy Busko-Zdrój w województwie świętokrzyskim, w tym:

1) 25dzieci/14ch w wieku 2,5-4 lat– przyjętych do nowej grupy, które również będą objęte zajęciami dodatkowymi;

2) 139 dzieci/84ch w wieku przedszkolnym – uczęszczających do Przedszkola „SMERFUŚ”, które będą objęte ofertą zajęć dodatkowych.

  

W celu podniesienia jakości edukacji przedszkolnej, w ramach Projektu zorganizowane będą zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy/umiejętności,

 

Ø  dla nowej grupy Przedszkolaków będą to:

*ZAJĘCIA INFORMATYCZNE,

* ZAJĘCIA JĘZYKOWE (język angielski),

* ZAJĘCIA GIMNASTYCZNO-RUCHOWE,

* ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ.

 

Ø  dla wszystkich dzieci z Przedszkola oferta dodatkowych zajęć obejmuje:

*ZAJĘCIA NAUKOWO-TECHNICZNE z wykorzystaniem klocków LEGO DUPLO

*ZAJĘCIA TECHNICZNO-PLASTYCZNE

*WYJAZD DO CENTRUM NAUKI I ZABAWY KLOCKOLAND W KRAKOWIE

*WYJAZD DO KOMPLEKSU ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA

 

Zaplanowano osiągniecie następujących wskaźników:

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

1. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie – 25/14ch

2. Liczba dzieci objętych w ramach Programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 164/98ch

3. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 164/98,

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0,

5. Liczba osób objętych szkoleniem/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 0,

6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień – 0.

 

Dla nowej grupy Przedszkolaków zostaną zaadoptowane, dostosowane i odpowiednio doposażone pomieszczenia (sala, pokój ciszy, łazienka, szatnia), zostanie zakupiony odpowiedni sprzęt, materiały dydaktyczne, wyżywienie.