Select language:

Rozwój mowy pięciolatka

Okres rozwoju mowy pięciolatka może trwać nawet kilka lat -aż do opanowania mowy pod względem artykulacyjnym, fonacyjnym, składnowym i gramatycznym. W tym czasie, dziecko przyswaja stopniowo formy koniugacji, deklinacji i czas (terażniejszy, przeszły, a następnie przyszły).

Pod koniec wieku przedszkolnego, dziecko powinno posługiwać się ok. 3000 słowami. Opóźnienia rozwoju mowy jednak się zdarzają i wynikają z różnych przyczyn, np. wymiana uzębienia, brak górnych i dolnych jedynek.

 

 

Anna Jóźwiak, 2010. Miesięcznik Dyrektora Przedszkola. Nr 9(023)