Select language:

Ćwiczenia artykulacyjne

Pomocne w wywoływaniu prawidłowo brzmiącej głoski "r" jest podwójne wymawianie głoski "l", "d" lub "n" w wyrazie. Przykładem są wyrazy: "oddaj", "poddaj", "oddech", "manna", "panna", "wonny", "idylla", "koronny", lub połączenia wyrazowe, np. "bal lalek:.

Bardzo przydatne w ćwiczeniach artykulacyjnych są krótkie wierszyki:

To postępek jest naganny

wrzucić lód do czystej wanny,

bo do wanny zamiast loda

winna trafić czysta woda.

       Ranną porą

       panna Anna

      szła do parku,

      gdzie dziewanna

      wonnie pachnie

      i zachwyci

     wszystkie panny

     w okolicy.