Select language:

Muzyka-źródło radości

Muzyka spełnia istotną rolę w kształtowaniu wrażliwości emocjonalnej, czyli zdolności osobistej, żywej reakcji na różne sytuacje, oraz -estetycznej, czyli zdolności i potrzebę przeżywania piękna w spsób wszechstronny.

Różnorodność zajęć umuzykalniających jest źródłwm pobudzania ciekawości dziecka, jego wyobraźni i fantazji. Przeżycia muzyczne mają wartości wychowujące, co często jest akcentowane przez różnych autorów literatury pedagogicznej. Nauka piosenek przyczynia się do wzbogacania słownictwa, doskonali wymowę, sprzyja koncentracji uwagi. Muzyka i ruch są źródłem radości, odprężenia, rozwoju fizycznego oraz pozytywnej energii. Atmosfera radości i swobody ma duże znaczenie w kontaktach dziecka z muzyką. Zainteresowanie dźwiękiem przejawia się już w najwcześniejszym dzieciństwie. Małe dzieci mają swoje ulubione melodie i piosenki. Przed zaśnięciem, chętnie słuchają kołysanek, żywe zaś melodie, pobudzają je do spontanicznej reakcji motorycznej.

Zabawy przy śpiewie i muzyce wdrażają dzieci do ładu porządku i współdziałania, ucząc pokonywać trudności. Dzieci żywe i impulsywne uczą się opanowania, a dzieci nieśmiałe- stają się radośniejsze.

Muzyka w przedszkolu spełnia bardzo ważną rolę w ogólnym rozwoju dziecka. J. Wierszyłowski twierdzi, że nieograniczone możliwości kształtowania osobowości człowieka tkwią w muzyce, a żadna aktywność artystyczna nie ma tak wysoce społecznego charakteru jak właśnie aktywność muzyczna.

Człowiek od najmłodszych lat odczuwa potrzebę ruchu, zabawy i kontaktu ze sztuką. Warto więc pamiętać, iż muzyka odgrywa istotną rolę w wychowaniu i kształtowaniu osobowości dziecka. Edward Sourian podkreśla:

Dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną, która chce się ujawnić. Jeżeli pomożemy mu rozwinąć muzykę, która jest w nim, uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą, lecz również bardziej szczęśliwą.

 

Opracowała: mgr Katarzyna Komasara

 

Literatura:

Reczuch, M. Bliżej przedszkolea. Nr 30.2009