Select language:

2018-05-25 13:01:12

CERTYFIKAT PRZYJAZNY ALERGIKOM

Oddychanie z Hyla to prawdziwe przeżycie!

2018-05-18 08:25:37

XIII Turniej Warcabowy

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lat do wzięcia udziału w XIII Turnieju Warcabowym o Puchar Smerfnego Warcabisty - zapisy do 30 maja 2018r.

pozostałe aktualności


Zobacz

Kadra Pedagogiczna

W codziennej pracy przedszkola wspieramy rozwój dzieci, kształtując ich umiejętności zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi. Doskonalimy umiejętności społeczne, takie jak: empatia, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, komunikacja niewerbalna, nagradzanie, asertywność.

Naszą dumą jest wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli z wielokierunkowym wykształceniem: 

- wychowanie przedszkolne

- nauczanie początkowe

- logopeda 

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

- pedagogika specjalna

- terapia specjalna

- terapia pedagogiczna

- oligofrenopedagogika

- filolog języka angielskiego 

- filolog języka hiśzpańskiego 

- fizjoterapeuta 

- wychowanie fizyczne

- instruktor pływania 

 

Specjaliści zapewniają dzieciom pomoc:

- psychologiczno-pedagogiczną

- logopedyczną

- pielęgniarską

Kadra pedagogiczna w swych działaniach wspiera również rodziców w ich oddziaływaniach wychowawczych. W naszej pracy szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój dzieci w oparciu o zróżnicowaną ofertę edukacyjną, dostosowaną do specjalnych potrzeb dzieci, ich zainteresowań i potencjału możliwości. Nauczyciele systematycznie diagnozują postęp w rozwoju dzieci, dokonują analizy stopnia opanowania wiedzy  umiejętności w zakresie poszczególnych grup wiekowych. Opracowaują i wdrażają różnorodne programy o charakterze nowatorskim.