Select language:

2023-09-24 19:06:41

Goście z Turcji

W środę 20 września powitaliśmy studentki z Turcji.

2022-12-08 14:40:12

MIKOŁJKI

6 grudnia odwiedził nas brodaty gość

pozostałe aktualności


Zobacz

Pracownia Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny

Pixmac69976021.jpg

„W młodości studiuje się dorosłych, aby osiągnąć mądrość.
Na staro
ść studiuje się dzieci, aby znaleźć szczęście”
(Peter Rosegger)

Pracownia wsparcia rozwoju dziecka i rodziny to bogata oferta przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i rodziców.

Wychowanie to długotrwały proces wspierania dziecka w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Jest to relacja, która angażuje dwie strony: wychowawcę (np. rodzica, nauczyciela, duszpasterza, sąsiada, starszego kolegę) oraz wychowanka (w różnym wieku), którzy współdziałają w osiągnięciu wspólnych celów. Stąd tak ważne jest kompleksowe oddziaływanie na obie strony.

Jako placówka edukacyjna działamy w tym samym kierunku, co Państwo jako rodzice. Naszą misją jest wychowanie naszych podopiecznych na świadomych, samodzielnych i kreatywnych ludzi, dla których wartością jest mądrość, szacunek i uczciwość.


„Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać”
(Peter Rosegger)

Prezentujemy Państwu szereg oddziaływań profilaktycznych wspierających Was na tej drodze pełnej szans i zagrożeń. Profilaktyka to system działań, celem których jest zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zjawisk niekorzystnych społecznie. Prawdą jest powiedzenie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”, dlatego warto szybko reagować na każde niepokojące zdarzenie.

"Za rok możesz żałować, że nie zacząłeś dzisiaj” ( Karen Lamb )